ru | en
AJDER Ecaterina AJDER Ecaterina
11 Martie, 1961
Cahul, Republica Moldova

Titularizare UAP
27 Decembrie 1990, secţia Arta Decorativă

Rezidenţa
Str. Botanica Veche, nr. 4, ap.49, MD-2062, Chişinău

Tel. (dom): [+373.22] 53-95-90
Tel. (atelier): [+373.22] 32-10-21
GSM: [+373] 069397862Formarea
1972 - 1976 Şcoala de Arte Plastice pentru copii, clasa profesorilor Gheorghe Huzun şi Petru Berdiu, Cahul
1976 - 1980 Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (fost: Şcoala Republicană de Arte plastice I. E. Repin), secţia pictură, clasa profesorului Stanislav Babiuc, Mihail Tihonciuc, Chişinău
1980 - 1985 Facultatea Arte Plastice, secţia Pictură, clasa profesorilor: Constantin Craciun, Petru Severin, Emil Negară şi Alexandru Cuzmin, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău
1992 - Stagiu, Institutul de Stat de Artă Academică V.I. Suricov, Moscova, Federaţia Rusă
1995 - Stagiu, Universitatea de Arta si Design (fostă: Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu), Cluj-Napoca, România
Consacrarea
1983 - Debutează cu pictură la expoziţiile naţionale organizate la Chişinău şi unionale la Moscova, Federaţia Rusă
1990 - Titularizată membru UAP din Republica Moldova, secţia Artă Decorativă
1994-2004 - Şef de catedră Artă Decorativă, facultatea Arte Plastice şi Design, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău
1995 - Membru AIAP UNESCO
2000 - Conferenţiar universitar la Catedra Arte Decorative, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău
Expoziţii personale
1994 - Pictură/Tapiserie, Istambul, Turcia
1994 - Pictură/Tapiserie, Piatra-Neamţ, România
1994 - Pictură/Tapiserie,
Bucureşti, Romania
1995 - Pictură/Tapiserie, Braşov, România
1998 - Pictură/Tapiserie, Bucureşti, România
2003 - Pictură/Tapiserie, Ploieşti, România
2004 - Pictură, Buşteni-Sinaia, Romania
2004 - Pictură/Tapiserie, Ambasada SUA, Chişinău, Republica Moldova
2006 - Pictură/Tapiserie, Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Chişinău
2006 - Pictură/Tapiserie, Misiunea OSCE în Moldova, Chişinău, Republica Moldova
2010 - Pictură. Casa Limbii Române, Chişinău
Expoziţii grup
1983 - Arta Plastică, Moscova, Federaţia Rusă
1986 - Arta Plastică, Paris, Franţa
1987 - Tineretul Ţării, Chişinău, Republica Moldova
1988 - Arta Plastică, Moscova; Federaţia Rusă
1989 - Arta Plastică, Chişinău, Republica Moldova
1989 - Arta Plastică
, Odesa Ucraina
1989 - Cultură fără frontieră
, Iaşi România
1990 - Căutări, Chişinău, Republica Moldova
1990 - 1991 Omagiu lui Eminescu, Chişinău, Republica Moldova
1990 - 2007 Saloanele de Toamnă, Chişinău Republica Moldova
1996 - 2008 Saloanele de Primăvară, Chişinău Republica Moldova
1997 - 1998, 2007 Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău, Republica Moldova – Romania
1993 - Arta Decorativă, Chişinău, Republica Moldova
1991 - 2002 Limba noastră cea Română, Chişinău Republica Moldova
1995 - Zilele Culturii din Moldova, Istambul Turcia
1998 - Arta Plastică, Bucureşti, Romania
1998 - Arta Textilă
, Madrid, Spania
1998 - Arta Textilă
, Chişinău Republica Moldova
1999 - Arta Plastică, Francfurt, Weksterban, Darmstat, Germania
1999 - Pictură şi Tapiserie, Palatul Culturii, Iaşi, România
2004 - 2009 - Bienala Internaţională de Pictură, ed. I, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2009 - Bienala Internaţională de Arte Decorative, ed. I, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
Simpozioane / documentări / tabere de creație
1998 - Coordonator  principal la Simpozionul Internaţional de Arte Textile şi Modă, Chişinău
1991 - Iaşi, România
1993 - Piatra-Neamţ, România
1994 - 2008 - Organizator de expoziţii de artă plastică şi artă textilă, în Republica Moldova
1997 - Braşov, România
1997 - Budapesta, Ungaria
1998 - Simpozionul Internaţional de Artă Textilă şi Modă, Chişinău, Republica Moldova
2000 - 2006 - Chişinău, Republica Moldova
2006 - Organizator de tabără, Chişinău
2006 - Tescani, Bacău, România
2008 - Sadova, Republica Moldova
2010 - Vadul lui Vodă, Republica Moldova
2010 - Simpozionul Bienalei Internaţionale de Arte Decorative, ed. I, Chişinău, Republica Moldova
Lucrări în colecții publice
Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău
Muzeul Naţional de Artă al României
Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău
Lucrări în colecții private
Republica Moldova, Romania, Germania, Rusia, Venesuela, SUA, Israel, Franţa, Canada, Spania, Italia, Ucraina, Polonia, Slovenia, Cehia, Anglia
Premii / distincții / titluri onorifice
1998 - Premiul acordat la Simpozionul Internaţional de Arte Textile şi Modă, Chişinău, Republica Moldova
2005, 2006 - Premiul-Diplomă de Onoare acordată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
2006 - Premiul Anului, Arte Decorative decernat de Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
2006 - Premiul Anului, Arte Decorative, publicaţia „Timpul”, Chişinău
2007 - Premiul Mare acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor, România
2010 - Premiul - Diplomă de Onoare decernată de Minesterul Culturii al Republicii Moldova
2010 - Titlul Onorific Maestru în Artă
Bibliografie (selectiv)
Brigalda-Barbas, Eleonora. Ecaterina Ajder. Pictură şi tapiserie. Catalog. – Chişinău, 2004
Bienala Internaţională de Pictură2009 Chişinău. Catalog, curator: Tudor Zbârnea. – Chişinău, editor: Bienala Internaţională de Pictură – 2009, 2009  
Brigalda-Barbas, Eleonora. Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova (1945 -2000. Autoreferat. – Chişinău, Editura Ştiinţa, 1994
Brigalda-Barbas, Eleonora Facultatea Arte Plastice a UPS "Ion Creanga"- expozitie jubiliara. – Chişinău, Editura Atelier, 1999
Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”. Ghid encyclopedic. – Chişinău, Editura Museum, 2008
Orizont Eminescian I. Pliant. – Chişinău,  CECBR, 2004
Orizont Eminescian II. Pliant pentru expoziţia de la Centrul Academic Internaţional Eminescu. – Chişinău,  CECBR, 2005
Saloanele Moldovei, ediţia a VIII-a. Chişinău-Bacău-Bucureşti. Catalog. – Chişinău, 1998
Saloanele Moldovei, ediţia a XIV-a. Catalog. – Bacău, 2004
Saloanele Moldovei, ediţia a XV-a. Catalog. – Chişinău, 2005
Saloanele Moldovei, ediţia a XVI-a. Catalog. – Bacău, 2006
Saloanele Moldovei, ediţia a XVII-a. Catalog. – Chişinău, 2007
Saloanele Moldovei, ediţia a XVIII-a. Catalog. – Bacău, 2008
Saloanele Moldovei, ediţia a XIX-a. Catalog. – Chişinău, 2009
Saloanele Moldovei, ediţia a XX-a. Catalog. – Bacău, 2010
Simac, Ana. Tapiseria contemporană din Republica Moldova. – Chişinău, Editura Ştiinţa, 2001
Zbarnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul Naţional în domeniul Artelor plastice. Ediţia I
Organizator: Ministerul Culturii şi Turismului al RM. Catalog. – Chişinău, 2005
Popescu, Leonid. Ştiu să fac doar ceea ce-mi place. // Literatura şi Arta, Chişinău, nr. 6 (2998), joi, 6 februarie, 2003
Radu, Alina. Ecaterina Ajder, reporterul  florilor. // Ziarul de gardă, Chişinău, nr. 10 (76), joi, 16 martie, 2006. – P. 8
Bogdănaş, Silvia. Ecaterina Ajder, artistă care refuză să epateze. // Timpul, Chişinău, nr. 43 (318), Anul V, 8 martie, 2006. – P. 4
Sârbu, Antonina. Profesorul ne-a sfătuit să nu ne îmbolnăvim de boala stelelor... // Democraţia, Chişinău, nr. 13 (172), marţi, 12 decembrie, 2006. – P. 11
Radu, Alina. Flori dalbe în expoziţia Ecaterinei Ajder. // Ziarul de gardă, Chişinău, nr. 42 (108), joi, 30 noiembrie, 2006
Nechit, Irina. Am utilizat Venere tripoliene în dipticul premiat la Saloanele Moldovei. // Jurnal de Chişinău, Chişinău, Anul VIII, nr. 607, vineri, 11 septembrie, 2007. –P. 17Publicaţiile: Literatura şi Arta, Capitala, Timpul, Ziarul de Gardă
Referinţe critice
Goblenele Ecaterinei Ajder poartă amprenta ataşamentului autoarei pentru o anumită tematică şi a tendinţei de a-şi realiza, prin intermediul posibilităţilor expresive ale tapiseriei, viziunea proprie asupra valorilor spirituale şi tradiţionale ale lumii. Ignorind sofisticatele investigaţii în domeniul structurii compoziţionale, caracteristice pentru arta contemporană, opera Ecaterinei Ajder este ca o materializare a emotivităţii primare, adesea spontane şi nefinisate, a creatoarei însetate să-şi exprime adeziunea sau insatisfacţia în urma contactului cu realitatea, cu zestrea spirituală a neamului, cu dificultăţile de a-şi impune mijloacele artistice în vederea atingerii unor valori semantice şi estetice.
Constantin Spanu
, critic de arte

Creaţia Ecaterinei Ajder a evaluat în ultimii ani de la tapiserie la pictură. Comparativ cu tapiseria, subiectele picturii artistei propun o modalitate de tratare mai diversă şi mai variată. Coloritul sonor, decorativ, de exemplu, persistă în ciclul de tablouri "Parada regilor" şi se transformă lent în gama policromatică a seriilor de peisaje din "Balta Prutului", atingând o armonie deosebită în naturile statice. Artista preferă un limbaj plastic adecvat motivelor în prim plan conturându-se emotivitatea şi armonia picturală a panzelor.
Tudor Stavilă,
doctor in studiul artelor

O artă care tulbură, alină sau mişcă sufletul tinde a fi o artă veritabilă prin însăşi faptul că există, indiferent de concepţia plastică la care se axează ea: figurativă sau nonfigurativă, conformistă ori nonconformista. Ecaterina Ajder este dotată şi cu darul de a sesiza drama vieţii, chiar şi în sacra vatră a frumosului şi sublimului (Amintiri, Balta Prutului, Parada regilor). Pânzele ei sunt purtătoare unor mesaje emotive, care rezidă din însăşi drama lăuntrică a formei. Aceasta se află într-o perpetuă frământare, spărgând spaţiile reale şi făcând abstracţie de aşteptările vizionale. Utilizarea eficace ale unor valenţe policrome şi a elementelor stilistice parvenite din faimoasele scoarţe vechi basarabene, imprimă operelor Ecaterinei Adjer modernitate şi virtuţii artistice locale, pământeşti.
Gheorghe Mardare
, critic de artă

Ecaterina Ajder
surprinde în picturile sale prin modalitatea inedita de esenţializare a formelor. Dacă pictura artistei păstreazăun aer fastuos, chiar baroc, graţie desenului, dar mai ales complexei linii coloristice folosite, tapiseria se întoarce la forma primară desigur, în sensul benefic al cuvântului. Văzând creaţiile textile şi picturale ale plasticienei eşti plăcut surprins de curăţenia mesajului pe care îl incubă şi simţi tentaţia de a renunţa la, poate, puţin pretrenţiosul termen de "tapiserie", în favoarea celui de "scoarţă", fireşte ambele clasificări subsumate unei reale dăruiri şi unui cert potenţial artistic.
Ziarul Naţiunea , Constantin Prut, critic de artă

Ceea ce ar defini la modul general creaţia Ecaterinei Ajder este darul de a picta prin a ţese, sau cu alte cuvinte de a concepe arta textilă ca o specie a picturii. Anume de aceea pictura şi tapiseria conveţuiesc paşnic în expoziţiile ei, completăndu-se reciproc. Eforturile ei se înscriu, atât în pictură cât şi în tapiserie încoordonatele fertile ale tradiţiei populare şi, în primul rând, ale vestitelor scoarţe basarabene din stepa Bugeacului. în căutarea modalităţilor apte să amplifice intensitatea emotivă a imaginii, Ecaterina Adjer caută să conjuge într-o sinteză originală tradiţia artei populare cu limbajul abstract. Lucrările ei sunt create sub semnul unui lirism elevat, adus adesea în pragul dramaticului. Chiar şi atunci când prezintă armonii discrete, acestea au o tensiune ascunsă. înzestrată cu un real simţ al culorii, artista transpune pictural partea ingenuă a naturii. Contrastele tonale în tapiseriile şi în pânzele ei alternează cu irizările cele mai fine, adâncimea unor tente întunecate cu jubilaţia cromatică a altora.
Eleonara Barbas,
critic de artă
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery